Workshops & Training – Buchung

Design Thinking I – basics Januar 2019

Design Thinking II – advanced Januar 2019

Design Thinking I & II (basics & advanced) Januar 2019

Design Thinking I – basics Mai 2019